Przejdź do treści

Polityka prywatności

W poniższym tekście zawarłam informacje dotyczące:

podstaw obowiązującej polityki prywatności danych osobowych w zakresie przetwarzania ich na stronach internetowych oraz stosowania na nich plików cookies,

stosowanej przeze mnie polityki prywatności na tej stronie internetowej, https://szerszeniewicz.pl/.

Podstawa obowiązującej polityki prywatności danych osobowych w zakresie przetwarzania ich na stronach internetowych oraz stosowania na nich plików cookies

Czym jest i co powinna zawierać polityka prywatności? Przetwarzanie danych osobowych i pliki cookies (nieosobowych).

Polityka prywatności jest dokumentem, który musi dokładnie opisywać, które dane osobowe lub nieosobowe użytkownika korzystającego ze strony internetowej są gromadzone i przetwarzane. Informacja ta musi określać:

– w jaki sposób, przez kogo i przez jaki okres przetwarzane są dane użytkownika oraz do jakiego celu i na jakiej podstawie są wykorzystywane,

– jak są one zabezpieczone,

– co można zrobić w celu zmiany, sprostowania i usuwania danych.

Jeśli operator strony internetowej ma obowiązek powołania inspektora ochrony danych, należy poinformować użytkownika strony o jego istnieniu.

Kto musi informować o przetwarzaniu danych osobowych i plikach cookies? Dlaczego warto  ją uwzględniać?

O informacji o przetwarzaniu danych na stronie internetowej decyduje fakt gromadzenia na niej danych osobowych i nieosobowych użytkowników. W tym celu należy przeanalizować stronę pod kątem między innymi włączonych w witrynie wtyczek, motywów i narzędzi wykorzystywanych do jej funkcjonowania i analizy. Moim zdaniem warto posiadać politykę prywatności nie tylko z przymusu prawnego, ale też ze względu na porządkowanie i kontrolę nad udostępnianymi treściami oraz dla zwiększa zaufanie użytkowników do strony.

Jak dowiedzieć się jakie pliki cookies?

Jaka jest podstawa prawna jej tworzenia?

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej – Artykuły 7 i 8.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1–88).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89–131).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39–98).

Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) (Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37–47).

Ważne: Nie ma regulacji dotyczącej polityki prywatności strony internetowej w przepisach dotyczących danych osobowych. Rozporządzenie instruuje, że w przypadku ich przetwarzania musi pojawić się informacja np. w formie odpowiedniej klauzuli informacyjnej. To administrator danych osobowych decyduje o ramach realizacji obowiązku.

Stosowana przeze mnie polityka prywatności na tej stronie internetowej –  https://szerszeniewicz.pl/

Bardzo poważnie traktuję bezpieczeństwo danych osobowych i nieosobowych. Dokładam wszelkich starań, by chronić je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich przez dostępne metody. Poniżej opisuję stosowaną przeze mnie politykę prywatności na stronie internetowej Agaty Szerszeniewicz (https://szerszeniewicz.pl/), stworzonej na podstawie rozporządzeń 2016/679, 2018/1725 i dyrektyw 2016/680, 2002/58/WE i Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

Polityka prywatności dotycząca przetwarzania danych osobowych

Jedyną formą przetwarzania i przechowywania danych osobowych użytkownika jest dobrowolne przekazanie przez niego danych poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie. Danę wykorzystuję w celu kontaktu z użytkownikiem i dostępne są dla mnie w czasie do tego niezbędnym.

Strona może zawierać odnośniki do innych stron WWW, które są własnością oraz są prowadzone przez niezależne jednostki. Nie odpowiadam ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których odnośniki prowadzą przez stronę.

Polityka prywatności dotycząca cookies

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosuję pliki cookies – niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez moją stronę do urządzenia internauty, które nie zawierają żadnych danych osobowych. Korzystanie z mojej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki, z której wchodzisz na moją stronę. Niektóre informacje są niezbędne do tego, by działała ona poprawnie. Inne są opcjonalne, ale ich brak może wpłynąć na Twój komfort podczas korzystania z niej. Zobacz politykę prywatności strony.

Pliki cookies:

* Stałe – zostaną w przeglądarce do czasu, aż samodzielnie je usuniesz lub gdy minie czas określony w parametrach pliku cookie.

** Sesyjne – zostają tak długo, aż wyłączysz przeglądarkę lub wyjdziesz z niej

Niektóre zgody na plik cookies są niezbędne do tego, by strona internetowa działała poprawnie. Inne są opcjonalne, ale ich brak może wpłynąć na Twój komfort podczas korzystania z niej.

Ich czas przechowywania wynosi maksymalnie dwa lata lub do momentu ręcznego usunięcia danych przez użytkownika.

W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki, z której wchodzisz na moją stronę. Przykład: Google ChromeFirefox.